Vakantie- en schooltijden

Vakantie- en schooltijden

De schooltijden op onze school zijn naar het Hoorns model: de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij. Dit wordt gecompenseerd door langere schooltijden en nauwelijks tot geen lesuitval. Het aantal lesuren zit daarmee voldoende boven de norm.

Maandag, dinsdag en donderdag
   ochtend: 8.45 uur - 12.00/12.15 uur
   middag: 12.45/13.00 uur - 15.15 uur

Woensdag en vrijdag
   ochtend: 8.45 uur - 12.30 uur

Pauze
De ochtendpauze is van 10.30 tot 10.45 uur. De middagpauze van 12.00 tot 12.30 uur of van 12.30 uur tot 13.00 uur. De lunch, welke onder toezicht van de leerkracht gehouden wordt, is in het eerste geval om 12.30 tot 12.45 uur en in het tweede geval van 12.15 tot 12.30 uur.

Afwijkende lestijden groep 1 en groep 0
Groep 1 heeft woensdag geen school. Dit heeft te maken met het aantal lesuren dat leerlingen in de onderbouw maximaal mogen krijgen. De instroomgroep, met leerlingen die vier jaar oud worden na 1 januari en instromen in de kleutergroep, heeft doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag school.

 
Vakantierooster 2021-2022        
         
Prinsjesdag                              di  21-09-2021    
Herfstvakantie ma  18-10-2021  - vr  22-10-2021
Kerstvakantie ma  27-12-2021  - vr  07-01-2022
Voorjaarsvakantie ma  28-02-2022  - vr  04-03-2022
Paasvakantie vr  15-04-2022  - ma  18-04-2022
Meivakantie ma  25-04-2022  - vr  06-05-2022
Hemelvaartweekend do  26-05-2022  - vr  27-05-2022
Pinksteren ma  06-06-2022    
Zomervakantie ma  11-07-2022  - vr  19-08-2022
         
Margedagen
- 24 januari 2022
- 20 juni 2022