Vakantie- en schooltijden

Vakantie- en schooltijden

De schooltijden op onze school zijn naar het Hoorns model: de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag zijn de leerlingen vrij. Dit wordt gecompenseerd door langere schooltijden en nauwelijks tot geen lesuitval. Het aantal lesuren zit daarmee voldoende boven de norm.

Maandag, dinsdag en donderdag
   ochtend: 8.45 uur - 12.00/12.15 uur
   middag: 12.45/13.00 uur - 15.15 uur

Woensdag en vrijdag
   ochtend: 8.45 uur - 12.30 uur

Pauze
De ochtendpauze is van 10.30 tot 10.45 uur. De middagpauze van 12.00 tot 12.30 uur of van 12.30 uur tot 13.00 uur. De lunch, welke onder toezicht van de leerkracht gehouden wordt, is in het eerste geval om 12.30 tot 12.45 uur en in het tweede geval van 12.15 tot 12.30 uur.

Afwijkende lestijden groep 1
Groep 1 heeft woensdag geen school. Dit heeft te maken met het aantal lesuren dat leerlingen in de onderbouw maximaal mogen krijgen.

Lestijd 0-groep bij meer dan 30 leerlingen
Wij hanteren nagenoeg nooit een leerlingstop bij kleutergroepen. Als er sprake is van meer dan 30 leerlingen in groep 1 of groep 1/2, kunnen we wel overwegen een zogenoemde 0-groep te starten. Hierin zitten leerlingen die vier jaar oud worden na 1 januari en instromen in de kleutergroep. Deze groep heeft doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag school. Maar het kunnen ook andere lestijden zijn. We doen dit in overleg met de ouders en zij worden hierover tijdig geïnformeerd.
 

Vakantierooster 2023-2024

Prinsjesdag 

di 

19-09-2023 

 

 

Herfstvakantie 

ma 

16-10-2023 

vr 

20-10-2023 

Kerstvakantie 

ma 

25-12-2023 

vr 

05-01-2024 

Voorjaarsvakantie 

ma 

19-02-2024 

vr 

23-02-2024 

Goede Vrijdag 

vr 

29-03-2024 

 

 

Tweede Paasdag 

ma 

01-04-2024 

 

 

Meivakantie
(5 mei/ Koningsdag
/ Hemelvaart) 

ma 

29-04-2024 

vr 

10-05-2024 

 

Tweede Pinksterdag 

ma 

20-05-2024 

 

 

Zomervakantie 

ma 

15-07-2024 

vr 

23-08-2024 


Vakantierooster 2024/2025
Prinsjesdag: dinsdag 17 september 2024
Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2025
Goede Vrijdag / Pasen / meivakantie / Koningsdag / Bevrijdingsdag: vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaartweekend: donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025
Pinksteren: maandag 9 juni 2025