Identiteitsraad

De Eben-Haëzerschool is onderdeel van Mantum Onderwijs, een overkoepelende organisatie die vier christelijke basisscholen met een reformatorische grondslag beheert in de plaatsen Vlaardingen, Den Haag, Benthuizen en 's-Gravenzande. Mantum Onderwijs heeft een bestuur dat met de directie de lopende zaken van de vier scholen behartigt; denk aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, maar daarnaast ook alles wat met personeel, gebouwen en leermiddelen te maken heeft.
Elke school heeft ook een eigen identiteitsraad. De identiteitsraad in Den Haag bestaat uit leden vanuit verschillende reformatorische kerken en houdt zich bezig met diverse taken. De identiteitsraad vormt eveneens het bestuur van de lokale schoolvereniging en behartigt zo de belangen van de vereniging met als doel het in stand houden van reformatorisch basisonderwijs. Daarnaast heeft ze o.a. de taken:

  • advisering, gevraagd of ongevraagd, van de schooldirecteur over allerlei schoolzaken waarbij het de identiteit betreft
  • het voordragen van bestuursleden voor het bestuur van Mantum Onderwijs, maar ook het mede vaststellen van of advisering inzake (financieel) beleid of behaald resultaat
  • deelname aan een commissie voor werving en selectie van nieuw personeel
  • betrokkenheid tonen op het schoolgebeuren

Communicatie betreffende identiteitszaken verloopt altijd via de directie, waarna de identiteitsraad verder geïnformeerd zal worden.

Samenstelling identiteitsraad

  • Dhr. M. van Winkelen (voorzitter) 
  • Dhr. M.R. de Jongh (tweede voorzitter / penningmeester)
  • Mw. N. Roeleveld (secretaris)
  • Dhr. P. van Winkelen
  • Dhr. P. Veldhuizen

Documenten
Klik hier voor het schoolreglement
Klik hier voor de brief aan de ouders voor lidmaatschap
Mail voor de verklaring van lidmaatschap graag contact met de secretaris opnemen.
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2023 (binnenkort)

RSIN/Fiscaal nummer: 26.01.564. 

ANBI
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De gegevens staan in het jaarverslag van de identiteitsraad (zie boven).