MR (Medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen - de directie of het schoolbestuur? Uiteindelijk is dat het schoolbestuur. En dat bestuur moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad (MR).
In de MR hebben personeelsleden en ouders zitting. Vanwege het feit dat er meerdere scholen door de SSRS bestuurd worden, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zie www.mantum.nl klik op Vereniging>Medezeggenschap.

Leden Medezeggenschapsraad Eben-Haëzerschool in Den Haag
De vergaderingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn:
  • 20 juni 2019
De vergaderingen voor het schooljaar 2010-2020 zijn nog niet bekend.


Iedereen moet op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. U kunt daarom de volgende documenten inzien:

1. Reglement MR: klik hier
2. Huishoudelijk reglement: klik hier 
3. Notulen en verslagen:
klik hier

4. Communicatieplan: klik hier
5. Formulier vragen of opmerkingen: klik hier