MR (Medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad

Een school moet vaak belangrijke beslissingen nemen. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen - de directie of het schoolbestuur? Uiteindelijk is dat het schoolbestuur. En dat bestuur moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad (MR).
In de MR hebben personeelsleden en ouders zitting. Vanwege het feit dat er meerdere scholen door Mantum Onderwijs bestuurd worden, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Leden van de Medezeggenschapsraad van de Eben-Haëzerschool in Den Haag zijn:
  • Mevr. A. Donker (personeel)
  • Mevr. A. Tekelenburg (personeel)
  • Mevr. L. Bos (ouder)
  • Mevr. J. bij de Vaate (ouder)
Ouders kunnen de documenten van de MR downloaden vanuit het ouderportaal.
De MR is te bereiken via het e-mailadres: mr-ehsdh@mantum.nl.

U kunt hier uw mening delen middels polls
1. Nieuwsbrief poll