Team


Het team van schooljaar 2020/2021 (foto is genomen voor RIVM-richtlijnen Covid-19)Wat hebben wij zoal in huis?
- Een directeur (herregistratie Schoolleider 2018)
- Een ib'er, die een actieve rol speelt binnen het samenwerkingsverband Berséba.
- Een bouwcoördinator
- Voldoende geschoolde EHBO'ers en BHV'ers
- Een team dat geschoold is in het communicatiemodel PCM (sinds 2019), het instructiemodel EDI (sinds 2018)
- Personeel dat de principes van De Vreedzame School vaardig is en hanteert (sinds 2015)
- Een conciërge met uitstekende opruimvaardigheden
- Een plusklasdocent
- Een vakdocent gym, die lesgeeft in gymzaal Lindoduin
- Een SMW+ die wekelijks op school komt

POLL