Team


(c) teamfoto augustus 2023 

Wat hebben wij zoal in huis?
- Een directeur (herregistratie schoolleider 2022)
- Een ib'er, die een actieve rol speelt binnen het samenwerkingsverband Berséba
- Een bouwcoördinator en schoolopleider
- Voldoende geschoolde EHBO'ers en BHV'ers
- Een team dat geschoold is in het communicatiemodel PCM (sinds 2019)
- SAM-opgeleide leerkrachten, waardoor we een opleidingsschool zijn
- Personeel dat de principes van De Vreedzame School vaardig is en hanteert (sinds 2015)
- Een conciërge met uitstekende opruimvaardigheden
- Een meer- en hoogbegaafdheidscoördinator
- Een vakdocent gym, die lesgeeft in gymzaal Lindoduin
- Een SMW+ die wekelijks op school komt
- Een Gezonde School-coördinator (sinds 2019)