Uw kind inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven? De Eben-Haëzerschool is dé school waar uw kind dubbel leert: voor het leven om je heen én voor een leven met God. Ontdek onze school en zie de meerwaarde! We zien uw aanmeldformulier graag tegemoet.


Ontdek onze school!
 • We bieden u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan, waarin we u graag een beeld geven van wat wij belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met uw kind, de manier waarop wij lesgeven en hoe we uw kind helpen in zijn/haar ontwikkeling. We staan u graag te woord en geven u met plezier een rondleiding door onze school. U kunt contact opnemen met de directeur: s.vanderkolk@mantum.nl of bel 070-3225228.
 • Ieder kind is van harte welkom op onze school, mits het passend is bij ons zorgaanbod. Voor elke aanmelding (kleutergroep) vragen we ouders een intakeformulier in te vullen, waardoor school vooraf het aanbod kan bepalen. 
  Indien uw kind specifieke zorg nodig heeft, kan het zijn dat we 4 tot 10 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende, extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven, dan helpen we u graag met het vinden van een school die dit wel kan.
 • Op onze school hanteren we geen leerlingplafond. Alleen in de kleutergroepen kan het voorkomen dat we bij meer dan 30 leerlingen een leerlingstop hanteren.
 • U dient de christelijke reformatorische identiteit van de school te respecteren. Hierover heeft u altijd een gesprek met de directeur.
 • Wilt u meer informatie opvragen? Dan ligt er een schoolgids voor u klaar op onze school of sturen wij deze per e-mail naar u toe. Of bekijk eens ons kennismakingsboekje.
Aanmelden en inschrijven
 • STAP 1 - Aanmeldformulier
  Sinds 1 augustus 2018 heeft Den Haag een vernieuwd aanmeldprocedure. U ontvangt 2 maanden voordat uw kind 3 jaar oud wordt van de gemeente Den Haag thuis een aanmeldformulier voor één of meerdere basisscholen. U kunt zich met dit formulier aanmelden op onze school. Indien nodig zult u aan ons een identiteitsbewijs moeten tonen.
 • STAP 2 - Kennismakingsgesprek
  Na het aanmelden bij een of meerdere basisscholen, dient u zich op onze school in te schrijven middels een inschrijfformulier van onze school. Hiervoor dient u eerst een kennismakingsgesprek te voeren met de directeur van de school over het respecteren van onze identiteit en het afstemmen van elkaars verwachtingen. Met de grondslagverklaring, welke in het inschrijfformulier is opgenomen, verklaart u als ouder onze christelijke grondslag (levensbeschouwelijke visie) van onze school te respecteren.
 • STAP 3 - Inschrijfformulier
  Alleen na een kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier. U krijgt na het gesprek een advies van de directeur over het respecteren van de grondslag. Bij een afwijzend advies wordt u verzocht een andere school te zoeken. Bij een positief advies ontvangt u het inschrijfformulier, waarin u kan aangeven de grondslag te respecteren. De inschrijving is pas definitief, nadat de school het inschrijvingsformulier heeft ontvangen en verwerkt. Ouders ontvangen daar bericht over. Dat is binnen 6 weken na ontvangst van het inschrijfformulier. Eventueel wordt aangegeven dat 4 weken verlengtijd nodig is om het onderwijsaanbod te kunnen garanderen. 
 • STAP 4 - Intakegesprek / intakeformulier
  Zo'n 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u van ons een uitnodiging voor het invullen van een intakeformulier en eventueel een aansluitend intakegesprek. We stellen het op prijs om uw kind en onze toekomstige leerling ook te ontmoeten op Open Dagen of kijkmomenten.
 • STAP 5 - Wenmomenten
  Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal vijf dagen wennen. Wij bieden er standaard drie aan: een ochtend, een middag en een hele dag. Mochten meer dan drie wenmomenten nodig zijn, dan wordt dat met de ouders overlegd. De leerkracht van groep 1 neemt 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact op met u om de wendagen af te spreken. U mag ook - indien u dat wenst of nodig acht - zelf contact met de leerkracht opnemen om deze eerder af te spreken. Op één van de wendagen krijgt u een informatiepakketje mee. Daarin zitten materialen, die nodig of handig zijn voor een warme overdracht naar onze school.
Inschrijving vanuit een andere basisschool
 • Een overschrijving van een basisschool naar een andere basisschool gebeurt meestal bij verhuizing of andere bijzondere omstandigheden. Een warme overdracht naar onze school vinden we belangrijk. Daarom nemen we drie stappen om uw kind(eren) zorgvuldig te laten instromen op onze school.
 • Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden pas ingeschreven als:
  (1) het inschrijfformulier (met grondslagverklaring) is ingeleverd en door de administratie van Mantum onderwijs is verwerkt.
  (2) het onderwijskundig rapport van de huidige school door ons is beoordeeld op toelaatbaarheid en overleg met deze school heeft plaatsgevonden.