Klachten

Klachtenregeling
Er kan een situatie zijn dat er een klacht wordt ingediend.
Wij vinden dat een klacht op een goede wijze behandeld moet worden.
In onze klachtenregeling staat hoe. Klik hier: Klachtenregeling

Vertrouwenspersonen
Er zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld.
Profiel van de vertrouwenspersoon
Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon
We hebben op school een contactpersoon voor mogelijke klachten. 
De contactpersoon behandelt geen klachten, maar verwijst naar de juiste route. 
De contactpersoon van onze school is juf Verburg.
Heeft u vragen of klachten over sociale veiligheid, dan kunt u zich wenden tot juf Ammeraal of de directie.