Kinderopvang

Kinderopvang en buitenschoolse opvang

In de Eben-Haëzerschool verzorgt 10forKIDS in drie lokalen christelijke dagopvang en voor- en naschoolse opvang. 10forKIDS biedt opvang voor kinderen van 12 weken tot en met 12 jaar, waarvan de ouders een christelijke levensvisie willen uitdragen in de opvoeding van hun kinderen.

Het dagprogramma sluit aan op het onderwijs op onze school. Dat betekent dat de kinderen in de overgang van 10forKIDS naar de Eben-Haëzerschool een doorgaande lijn ervaren.

De peuteropvang kenmerken:
  • Een veilige huiselijke omgeving
  • Kleinschalig
  • Professioneel maar persoonlijk betrokken
  • Combinatie van spel, ontdekken en leren
  • Leert interesses kennen en onderzoeken
Nicole Colijn en Tineke Hendrikse zijn de aanspreekpunten van 10forKIDS.
Meer info? Klik hier: 10forKIDS.nl