Downloads

Declaratieformulier
Velen zetten zich vrijwillig in voor de school. Dat stellen wij zeer op prijs. Soms worden er dan kosten gemaakt. Het zou jammer zijn als deze kosten een belemmering zouden vormen voor vrijwilligers om met bepaalde activiteiten mee te doen. Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de auto, dan kunnen de kosten gedeclareerd worden middels onderstaand declaratieformulier. Ingevulde declaratieformulieren (met bankrekening en plaats) ontvangen we graag in een envelop ter attentie van de directie. Als men besluit de gemaakte kosten niet te declareren, dan bedanken we hen hartelijk voor deze gift. Klik hier voor het declaratieformulier.

Jubileumboek
Vanwege het 75-jarig bestaan van de Eben-Haëzerschool in 2007 is er een jubileumboek gemaakt. Het is een boek met interessante informatie en veel (klassen)foto's. Als u een jubileumboek wilt bestellen per e-mail (directie-ehsdh@mantum.nl) dan wordt dit boek per post naar u toegezonden. Bij het boek zit dan een rekening van €10,00 (incl. verzendkosten), die na ontvangst kan worden voldaan. U kunt het boek ook tegen contante betaling van €7,- ophalen op onze school. Belt u gerust even voor een afspraak (tel. 070-3225228).

Schoolgids
Ieder schooljaar brengen wij een schoolgids uit. Deze wordt digitaal in het ouderportaal aan de ouders en verzorgers verstrekt. U kunt deze ook aanvragen bij de directie.

Schoolondersteuningsprofiel
Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte: klik hier

Pleinwachtreglement
Hoe de wijze van pleinwacht lopen en overblijven op onze school is geregeld, staat in het pleinwachtreglement. Klik hier voor het pleinwachtreglement.