Wie zijn wij?

Hallo! Leuk dat u meer over onze school wil weten. Wij presenteren ons graag aan u middels enkele onderwerpen. Het is wel wat puntsgewijs, maar dan heeft u snel een duidelijk beeld van ons.

Even voorstellen

- Onze school heet de Eben-Haëzerschool en is de enige school in Den Haag, die christelijk-reformatorisch basisonderwijs biedt. De naam van onze school komt uit de Bijbel (1 Samuël 7) en betekent 'Steen der Hulp'.
- Wij hebben een enthousiast en gedreven team, dat gaat voor 'verbinding', 'vertrouwen', 'vakmanschap' en 'vooruitgang'. We werken actief aan een veilig leer- en leefklimaat met het programma 'De Vreedzame School'.
- Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk: samenwerken met ouders voor het kind en de school als leeromgeving.
- Onder de personeelsleden bevinden zich een directeur, een intern begeleider, een bouwcoördinator, een schoolopleider, een vakdocent gym, meerdere onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners en groepsleerkrachten.
- Wij maken deel uit van Mantum onderwijs: www.mantum.nl (scholen uit Den Haag, Benthuizen, Westland en Vlaardingen).
- Wij vallen onder het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, de vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor basis- en speciaal onderwijs.

Hoe is onze identiteit?
- De Bijbel is voor ons de basis, de Bron en gids van ons onderwijs en ons leven.
- Wij zingen dagelijks met de leerlingen psalmen en Bijbelse liedjes. Ook bidden wij elke dat tot God onze Schepper.
- Wij vertellen dagelijks Bijbelverhalen en in groep 7/8 behandelen wij Bijbelse onderwerpen uit het leerboek 'De Heidelbergse Catechismus'.
- De leerkrachten zijn lid van één van de protestants christelijke kerken en leven de leerlingen als identiteitsdragers voor.
- Wij versterken als school de drieslag 'gezin-kerk-school'.
- Wij hebben kledingvoorschriften. Leerlingen horen op onze school fatsoenlijk gekleed te zijn. Meisjes komen in een jurk of rok naar school. Jongens en meisjes dragen geen hoofdbedekkingen op school.
- Wilt u meer lezen over onze identiteit? Dat staat in ons schoolreglement: klik hier

Hoe is de huisvesting?
- Het schoolgebouw staat sinds 2002 in de Paulus Buijsstraat in de wijk Statenkwartier, maar heeft een gevel uit 1920. Het schoolgebouw is in 2019 uitgebreid met een derde verdieping en functionele aanpassingen.
- De school heeft een duidelijke plaatsgebondenheid én een streekfunctie. Een groot aantal leerlingen komt namelijk uit de directe omgeving van de school, een ander deel van de leerlingen komt van verder.
- In de Eben-Haëzerschool is christelijke kinderopvang aanwezig en buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door Elorah. De kinderopvang en de school werken samen en hebben een programma dat op elkaar aansluit.
- We zijn in 10 jaar tijd gegroeid van 100 leerlingen naar 135 leerlingen. We houden in de toekomst een stabiel leerlingaantal.

Hoe zit het met de financiën?
- Financieel zijn wij een gezonde school.
- We vragen jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van 40 euro per kind (met een maximum van drie kinderen).

Welke geschiedenis heeft de school?
- De school is in 1927 gesticht en opende haar deuren op 4 en 5 april 1932.
- Wij hebben sinds de oprichting van de school een open toelatingsbeleid: ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.
- De school speelde in 1933 een prominente rol in de erkenning van reformatorisch onderwijs.
- Sinds 2007 zijn wij bestuurlijk gefuseerd met Mantum onderwijs (samen met scholen in Vlaardingen, Benthuizen en het Westland).
- Wilt u meer lezen over de geschiedenis van onze school? Klik hier