Wie zijn wij?

Graag presenteren wij ons aan u middels enkele onderwerpen.

Wie zijn wij?

- De Eben-Haëzerschool is een school met christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. De naam van onze school komt uit de Bijbel (1 Samuël 7) en betekent 'Steen der Hulp'.
- Wij hebben een enthousiast en gedreven team, dat gaat voor 'verbinding', 'vertrouwen', 'vakmanschap' en 'vooruitgang'. We werken actief aan een veilig leer- en leefklimaat met het programma 'De Vreedzame School'.
- Wij vinden ouderbetrokkenheid belangrijk: samenwerken met ouders voor het kind en aan de school.
- Onder de personeelsleden bevinden zich een directeur, een intern begeleider, een bouwcoördinator, een vakdocent gym, meerdere onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners en groepsleerkrachten.
- Wij maken deel uit van Mantum onderwijs: www.mantum.nl (scholen uit Den Haag, Benthuizen, Westland en Vlaardingen).
- Wij vallen onder het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba, de vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs voor basis- en speciaal onderwijs.

Hoe is onze identiteit?
- De Bijbel is voor ons de basis, de Bron en gids van ons onderwijs en ons leven.
- Wij zingen dagelijks met de leerlingen psalmen en Bijbelse liedjes.
- Wij vertellen dagelijks Bijbelverhalen en in groep 7/8 behandelen wij Bijbelse onderwerpen uit het leerboek 'De Heidelbergse Catechismus'.
- De leerkrachten zijn lid van één van de protestants christelijke kerken en leven de leerlingen als identiteitsdragers voor.
- Wij versterken als school de drieslag 'gezin-kerk-school'.
- Wij hebben kledingvoorschriften. Leerlingen horen op onze school fatsoenlijk gekleed te zijn. Meisjes komen in een jurk of rok naar school. Jongens en meisjes dragen geen hoofdbedekkingen op school.
- Wilt u meer lezen over onze identiteit? Dat staat in ons schoolreglement: klik hier

Hoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2017 opnieuw beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Wij scoren sinds 2007 (op één keer na) altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito-Eindtoets.
- Sinds 2017 hebben wij het certificaat 'De Vreedzame School' en staan daarmee voor een fysieke en sociaal veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgen de leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en de Centrale Eindtoets.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar in Leiden/Gouda, die op het gebied van onze identiteit goed aansluit.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven naar ons vermogen inclusief en passend onderwijs aan alle leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren. Kinderen met verschillende zorgarrangementen doorlopen met succes onze school.
- Indien nodig geven wij (tijdelijk) extra ondersteuning of wordt er een passende onderwijsplek op een andere (speciaal) basisonderwijsschool gevonden. Dat gaat altijd in overleg met de ouders.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij vanaf midden groep 3 een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas vanaf groep 5.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, zodat het daar als christen kan leven en bewegen.
- Wij vinden sport en gezonde voeding belangrijk. Zo doen we mee aan de Haagse Schoolsportkampioenschappen en hebben sinds 2019 het certificaat 'De Gezonde School'.

Hoe is de huisvesting?
- Het schoolgebouw staat sinds 2002 in de Paulus Buijsstraat in de wijk Statenkwartier, maar heeft een gevel uit 1920. Het schoolgebouw is in 2019 uitgebreid met een derde verdieping en functionele aanpassingen.
- De school heeft een duidelijke plaatsgebondenheid én een streekfunctie. Een groot aantal leerlingen komt namelijk uit de directe omgeving van de school, een ander deel van de leerlingen komt van verder.
- In de Eben-Haëzerschool is christelijke kinderopvang aanwezig en buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door 10forKIDS: zie www.10forKIDS.nl. De kinderopvang en de school werken samen en hebben een programma dat op elkaar aansluit.
- We nemen langzaam in leerlingaantal toe en groeien vanuit de onderbouw door enkele groepen i.p.v. combinatiegroepen.

Hoe zit het met de financiën?
- Financieel zijn wij een gezonde school. 
- We vragen jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van 40 euro per kind (met een maximum van drie kinderen).

Welke geschiedenis heeft de school?
- De school is in 1927 gesticht en opende haar deuren op 4 en 5 april 1932.
- Wij hebben sinds de oprichting van de school een open toelatingsbeleid: ouders dienen de grondslag van de school te respecteren.
- De school speelde in 1933 een prominente rol in de erkenning van reformatorisch onderwijs.
- Sinds 2007 zijn wij bestuurlijk gefuseerd met Mantum onderwijs (samen met scholen in Vlaardingen, Benthuizen en het Westland).
- Wilt u meer lezen over de geschiedenis van onze school? Klik hier