Geschiedenis van de school

De geschiedenis van de school

In 1927 wordt al geprobeerd vanuit de Gereformeerde Gemeente aan de Z.W. Buitensingel te Den Haag een eigen school op te richten. Daarvoor wordt een schoolvereniging opgericht, die in 1928 bij Koninklijk besluit wordt goedgekeurd. In 1930 wordt toenadering gezocht tot de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Nieuwe Laantjes te Scheveningen.
Op deze vergadering is de vraag of er met één of twee scholen begonnen moet worden. Uiteindelijk worden in 1931 de aanvraag voor twee scholen gedaan; één in Den Haag en één in Scheveningen. Ook wordt besloten dat de naam van de scholen Eben-Haëzerschool zal zijn.
Op 4 en 5 april 1932 starten twee Eben-Haëzerscholen. De Haagse Eben-Haëzerschool start aan de Escamplaan met 92 leerlingen en 3 leerkrachten. De Scheveningse school start aan de Tesselsestraat met 160 leerlingen en 5 leerkrachten.
Bekende leerkrachten uit die tijd zijn meester Kalle, de juffrouws Vermeulen, juffrouw Van der Meulen en meester Schoneveld. In 1937 heeft de heer Lambregtse, later bekend geworden als schrijver, tijdelijk als onderwijzer gewerkt op de Eben-Haëzerschool. In 1938 is juffrouw Klok als vakonderwijzer (handwerken) benoemd. Zo'n 40 jaar is zij als juf aan de school verbonden geweest.

In de Tweede Wereldoorlog vindt er doorgang van het onderwijs plaats, ondanks dat er sprake is van luchtafweergeschut op het Haagse plein en een ontruiming op de Scheveningse school. In 1941 wordt lichamelijke opvoeding een verplicht vak. De heer Melchior wordt daarvoor benoemd.

In 1965 zitten er veel kinderen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk op de Scheveningse school. Er komt ook een samenwerking met hen. In 1973 is begonnen met het uitgeven van de schoolkrant. Deze krijgt de naam 'Schoolbel'. Op de Scheveningse school werkten toen meester Van Moolenbroek, juffrouw Van Rijs en meester Simons. Op de Haagse school werkten o.a. meester Van Koppen en meester Fraanje.

In 1985 werd de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot de basisschool. Dat was voor de Haagse school een probleem, want het gebouw was niet geschikt voor kleuteronderwijs. Hierdoor verhuisde de Scheveningse school naar de Willem Beukelszoonplein. De Haagse school was inmiddels verhuisd via de Hilversumsestraat naar de Maarsbergenstraat.
De Eben-Haëzerscholen stonden 4960 meter van elkaar vandaan. Bij een afstand van 5000 meter konden beide scholen volgens het Ministerie van Onderwijs zelfstandig blijven. In 1995 worden als gevolg van de zogenoemde schaalvergroting de beide scholen samengevoegd. Een leegstaand schoolgebouw aan de Paulus Buijsstraat wordt aangewezen als nieuwe locatie.
Een moeizaam proces volgt, waarbij besloten wordt dat de voorgevel van het oude schoolgebouw zou blijven bestaan om de bewoners rondom de school tegemoet te komen. Op 31 mei 2002 wordt de eerste steen gelegd. Op 1 november 2002 opent wethouder Heinen de nieuwe school officieel en wordt deze daarna in gebruik genomen. Tot op heden huist onze school zich op deze plek in het Statenkwartier.


Opening van de school op 1 november 2002 door wethouder P. Heijnen

De Eben-Haëzerschool Den Haag wordt per 1 januari 2008 in stand gehouden door de Stichting Samenwerkende Reformatorische Scholen (SSRS). Sindsdien is de school gefuseerd met de Eben-Haëzerschool in 's-Gravenzande en de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen.

Op 1 januari 2011 verandert vindt er opnieuw een bestuurlijk fusie plaats, deze keer met de School met de Bijbel te Benthuizen. De naam SSRS verandert in Vereniging Mantum Onderwijs.