Onderwijs

De Eben-Haëzerschool is een school met christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag. Wij bieden kwalitatief onderwijs. Wilt u meer weten over wie wij zijn? Klik hier!

Hoe is onze kwaliteit?
- De onderwijsinspectie heeft in 2017 opnieuw beoordeeld dat ons onderwijs in orde is.
- Wij geven degelijk onderwijs met goede resultaten. Tussen 2007 en 2018 scoorden wij boven het landelijk gemiddelde bij de Cito Eindtoets.
- Wij zijn al 3 jaar gecertificeerd 'De Vreedzame School' en staan voor een fysieke en sociale veilige school.
- Wij volgen de leerlingen tijdens hun kleutertijd met het observatiesysteem Leerlijnen ParnasSys.
- Wij volgen leerlingen vanaf groep 3 met behulp van de tussentijdse Cito-toetsen, de Entree-toets en Centrale Eindtoets.
- De aansluiting op het Voortgezet Onderwijs is naar wens. We hebben een warme overdracht met de VO-scholen en met name De Driestar, de school voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag.

Hoe is ons onderwijs?
- Wij geven Passend onderwijs aan de leerlingen, zodat zij op hun niveau voldoende uitdaging ervaren.
- Voor meer- en hoogbegaafden hebben wij een plusklas.
- Voor talentvolle leerlingen met hun handen hebben wij een klusklas in de bovenbouw.
- Wij gebruiken moderne leermiddelen en vormen uw kind voor de maatschappij, waarin het als christen leeft en beweegt.
- Ieder kind verwerft welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid op onze school.
- Ieder kind verwerft een zo hoog mogelijk bij zijn mogelijkheden en talenten passend onderwijsresultaat.
- Wij vinden bewegen en gezonde voeding belangrijk en gaan voor het certificaat 'De Gezonde School'.