Plusklas

Plusklas Eben-Haëzerschool Den Haag

Voor wie?
Voor leerlingen die een hoog denkniveau kunnen bereiken en meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod, bieden wij de plusklas aan. De aanmelding is onder bepaalde voorwaarden. De leerkracht meldt de leerling aan en de intern begeleider keurt samen met de plusklasdocent de aanmelding goed of af. Daarna vindt een intake met de leerling en ouders plaats. Bepaalde persoonlijke leerdoelen worden in het aanbod meegenomen. Elk half jaar krijgt de leerling een rapportage.

Aanbod
Om de week komt een plusklasleerlingen samen om lessen te krijgen van de plusklasdocent. Het aanbod bestaat uit individuele en groepsopdrachten, waarbij de plusklasleerling aan kritisch, analytisch en creatief denken doet. De plusklasdocent werkt aan de vaardigheden 'zelfsturing, motivatie, zelfinzicht, communicatie, samenwerken en ICT'. Elke leerling krijgt een groeigesprek met de plusklasdocent, waarbij hun persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling in denken en vaardigheden wordt besproken. 
Wat voor soort opdrachten krijgen de plusklasleerlingen? Ze doen aan wereldoriënterende onderzoeken, politiek, wetenschap&techniek, filosoferen en ICT-opdrachten. In 2022 werkten de leerlingen bijvoorbeeld aan een project 'Verkiezingen', waarbij de hele school stemde op partijen van de plusklasleerlingen. Enkele verkiezingsbeloften zijn in de praktijk doorgevoerd. 

Zelf eens proberen?
Je kan meedoen aan de Mysteryquest. Maak elke week een nieuwe webkwestie. Klik hier