Groepen

Voor schooljaar 2023/2024 hebben wij de volgende groepsbezetting:

Groep 1/2 met juf Van Eijk (4 dagen) en juf De Gans (1 dag)
Groep 3 met juf Donker, (2 dagen) juf Van Dijk (1 dag) en juf Baak (2 dagen)
Groep 4 met juf Westmaas (4 dagen) en meester Stout (1 dag)
Groep 5/6 met meester Van der Helm (4 dagen) en juf Wouters (1 dag)
Groep 7 met meester Verhoeff (2 dagen), meester Stout (1 dag) en juf Tekelenburg (2 dagen)
Groep 8 met juf Grisnich (4 dagen) en juf Van der Kolk (1 dag)

Op onze school kan er sprake zijn van combinatiegroepen. Dan zijn twee groepen samengevoegd in één groepslokaal. Hoe zit dat met de rust in de groep? En hoe verloopt de samenwerking tussen de twee leergroepen? Logische vragen! Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in een combinatiegroep evenveel leren als bij een homogene klas. Er is wel meer instructie nodig. Daarom geven onze leerkrachten kort en bondig instructies aan combinatiegroepen. Voordelen zijn er ook! Leerlingen uit combinatiegroepen kunnen geconcentreerder en meer zelfstandig werken. Ook kunnen ze van oudere of jongere klasgenoten leren, wat weer een positieve sociale ontwikkeling veroorzaakt.