Groepen

Op onze school kan er sprake zijn van combinatiegroepen. Dan zijn twee groepen samengevoegd in één groepslokaal. Is het dan onrustiger in de groep of kunnen jongere kinderen wel op tegen de oudere? Logische vragen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in een combinatiegroep evenveel leren als bij een homogene klas. Er is wel meer instructie nodig. Daarom geven onze leerkrachten kort en bondig instructies aan combinatiegroepen. Voordelen zijn er ook! Leerlingen uit combinatiegroepen kunnen geconcentreerder en meer zelfstandig werken. Ook kunnen ze van oudere of jongere klasgenoten leren, wat weer een positieve sociale ontwikkeling veroorzaakt.

Voor schooljaar 2021/2022 hebben wij de volgende groepsindeling:

Groep 1/2 (in het voorjaar wordt dit gesplitst in groep 1 en groep 2)
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8