Peiling onder leerlingen: "Wij zijn tevreden!"

11-02-2020
De leerlingtevredenheidspeiling 2020 laat opnieuw zien dat onze leerlingen tevreden zijn over de Eben-Haëzerschool. Hieronder staan enkele succesfactoren.

De volgende drie onderdelen worden op het gebied van onderwijs het sterkst beoordeeld:
1. Leerkrachten leren hoe ze iets het beste kunnen aanpakken
2. Leerkrachten praten met kinderen over hoe het gaat met hun werk
3. Leerkrachten leren kinderen hoe ze iets het beste kunnen oefenen

Op het gebied van veiligheid staat de school er ook goed voor. Deze onderdelen vinden ze het sterkst:
1. Kinderen voelen zich veilig in de groep en tijdens het overblijven.
2. Kinderen voelen zich veilig op het plein
3. Kinderen gaan graag naar school

Waar we verder erg tevreden zijn, is dat we een zeer lage succesfactor op het gebied van pesten hebben. Dit vindt volgens de leerlingen niet (of nauwelijks) plaats.